Hľadaný výraz: Jer 1,11-12, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
11 Potom mi zaznelo slovo Hospodina takto: Čo vidíš, Jeremiáš? Ja som odpovedal: Vidím prút mandľovníka. 12 Hospodin mi povedal: Dobre si videl, pretože bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.

1

mail   print   facebook   twitter