Hľadaný výraz: Jer 1,11-12, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
11 Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremjáši?" Odpověděl jsem: "Vidím mandloňový prut." 12 Hospodin mi řekl: "Viděl jsi dobře. Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo."

1

mail   print   facebook   twitter