Hľadaný výraz: Jer 1,10, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
10 Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil a bořil a abys budoval a sázel."

1

mail   print   facebook   twitter