Hľadaný výraz: Jdt 8,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Postievala sa celý čas svojho ovdovenia okrem dňa pred sobotou a soboty, dňa pred novmesiacom a novmesiaca a okrem sviatkov a dní radosti Izraelovho domu.

1

mail   print   facebook   twitter