Hľadaný výraz: Jdt 8,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Vy sa však nevyzvedajte, čo chcem urobiť, lebo vám to nepoviem, kým sa neuskutoční, čo mám v úmysle urobiť.“

1

mail   print   facebook   twitter