Hľadaný výraz: Jdt 8,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Veď v našich pokoleniach nepovstal a ani dnes nie je medzi nami kmeň, ani kraj, ani ľud, ani mesto, kde by sa klaňali bohom zhotoveným rukou, ako sa stávalo v minulých časoch,

1

mail   print   facebook   twitter