Hľadaný výraz: Jdt 8,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V tých dňoch o tom počula Judita, dcéra Merariho, syna Oxa, syna Jozefa, syna Oziela, syna Elchiu, syna Ananiáša, syna Gedeona, syna Rafaina, syna Achitoba, syna Eliaba, syna Natanaela, syna Salamiela, syna Surisaddaia, syna Simeona, syna Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter