Hľadaný výraz: Jdt 5,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Ale keď zišli z cesty, ktorú im určil, hrozne veľa ich zahynulo v mnohých vojnách, odvliekli ich ako zajatcov do cudzej krajiny, chrám ich Boha bol zrovnaný so zemou a ich miest sa zmocnili nepriatelia.

1

mail   print   facebook   twitter