Hľadaný výraz: Jdt 16,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Keď prišli do Jeruzalema, poklonili sa Bohu. Ľud sa očistil a priniesli zápalnú obetu Pánovi i svoje dobrovoľné obety a dary.

1

mail   print   facebook   twitter