Hľadaný výraz: Jdt 15,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Keď k nej prišli, všetci jej dobrorečili jedným hlasom: „Ty si sláva Jeruzalema, ty si veľká radosť Izraela, ty si česť nášho rodu!

1

mail   print   facebook   twitter