Hľadaný výraz: Jdt 15,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Potom si ona i tie, čo ju sprevádzali, dali na hlavu olivové vence, ona kráčala na čele všetkého ľudu a viedla tanec všetkých žien. A všetci izraelskí muži v plnej výzbroji šli ovenčení za nimi s chválami na perách.

1

mail   print   facebook   twitter