Hľadaný výraz: Jdt 14,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 A keď sa rozodnie a vyjde slnko nad zem, vezmite každý svoju zbraň a vyjdite so všetkými bojaschopnými mužmi von z mesta. Na čelo si postavte veliteľa, akoby ste chceli zostúpiť na rovinu proti prvej asýrskej hliadke, ale nezostúpite.

1

mail   print   facebook   twitter