Hľadaný výraz: Jdt 14,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Vykríkol veľkým hlasom a s plačom, vzlykaním a s hlasitým nárekom si roztrhol odev.

1

mail   print   facebook   twitter