Hľadaný výraz: Jdt 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 aj k národom, čo sú v Karmeli a Galaáde, k obyvateľom Hornej Galiley a veľkej roviny Ezdrelon;

1

mail   print   facebook   twitter