Hľadaný výraz: Jdt 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V dvanástom roku vlády kráľa Nabuchodonozora, ktorý kraľoval v Asýrsku vo veľkom meste Ninive, Arfaxad kraľoval nad Médmi v Ekbatanách.

1

mail   print   facebook   twitter