Hľadaný výraz: Jak 5,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď.

1

mail   print   facebook   twitter