Hľadaný výraz: Jak 5,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.

1

mail   print   facebook   twitter