Hľadaný výraz: Jak 5,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.

1

mail   print   facebook   twitter