Hľadaný výraz: Jak 5,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý.

1

mail   print   facebook   twitter