Hľadaný výraz: Jak 5,1-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! 2 Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. 3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. 4 Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. 5 Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. 6 Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje.

1

mail   print   facebook   twitter