Hľadaný výraz: Jak 4,7; 1Pt 5,8-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
7 Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.

8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

1

mail   print   facebook   twitter