Hľadaný výraz: Jak 2,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami?

1

mail   print   facebook   twitter