Hľadaný výraz: Jak 2,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.“ A bol nazvaný Božím priateľom.

1

mail   print   facebook   twitter