Hľadaný výraz: Jak 2,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka?

1

mail   print   facebook   twitter