Hľadaný výraz: Jak 2,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Lebo ten, ktorý povedal: „Nescudzoložíš,“ povedal aj: „Nezabiješ.“ A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon.

1

mail   print   facebook   twitter