Hľadaný výraz: Jak 1,9-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, 10 bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy:

1

mail   print   facebook   twitter