Hľadaný výraz: Jak 2,8, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
8 הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃

1

mail   print   facebook   twitter