Hľadaný výraz: Jak 1,24, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
24 Ai porme kana dikhliape zhaltar, ai strazo bustrel sar sas.

1

mail   print   facebook   twitter