Hľadaný výraz: Jak 1,2, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
2 Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôznych pokušení

1

mail   print   facebook   twitter