Hľadaný výraz: Jak 1,18, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
18 A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakousi prvotinou jeho stvorení!

1

mail   print   facebook   twitter