Hľadaný výraz: Jak 1,1, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista: pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore.

1

mail   print   facebook   twitter