Hľadaný výraz: Jób 13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Hľa, moje oko všetko toto videlo i ucho moje čulo, vnímalo. 2 Nuž čo viete vy, to ja poznám takisto, nie som od vás nijako podlejší. 3 Ale ja budem hovoriť so Všemohúcim a pred Bohom sa chcem obhájiť. 4 Vy však vymýšľate klamné luhárstva, všetci ste nanič lekári. 5 Ach, keby aspoň umĺknuť ste chceli, to za múdrosť by sa vám rátalo. 6 Len počúvajte perí mojich výčitky a úst mojich čujte žalobu! 7 To namiesto Boha hovoríte luhárstva a miesto neho lesti vravíte? 8 Chcete sa postaviť na jeho stranu a zástupcami Boha chcete byť? 9 To dobre bude, keď sa o vás presvedčí, že jak ľudí klamú, tak ho klamete? 10 On vás isto stihne trestom veľmi prísnym, ak tajne komu stranu držíte. 11 Nedesí vás jeho velebnosť a hrôza z neho nezachváti vás? 12 Tie vaše reči nie sú hádam z popola a nie sú z hliny vaše pevnosti? 13 Nuž mlčte trochu, by som mohol aj ja hovoriť, nech potom príde na mňa čokoľvek! 14 Však svoje telo držím medzi zubmi a svoju dušu na dlaň kladiem si. 15 Ak znivočí ma, ani sa nezachvejem, len nech si pred ním poviem svoje. 16 To bude potom moja spása, veď nemá prístup k nemu darebák. 17 Tak počúvajte moje slovo a v ušiach vašich nech je výklad môj! 18 Pripravil som sa na súd a som presvedčený, že ja v práve som. 19 Kto sa teda chce pravotiť so mnou? Lebo potom zmĺknem a zahyniem…! 20 Len od dvoch vecí ma teraz ušetri a pred tebou sa skrývať nebudem: 21 Odtiahni odo mňa svoju ruku a hrôza z teba nech ma nedesí! 22 A zavolaj ma, budem ti odpovedať, alebo ja budem hovoriť a ty mi odpovieš. 23 Koľko mám pokleskov a hriechov? Tak moje viny, hriechy oznám mi! 24 Prečo svoju tvár skrývaš predo mnou a máš ma za svojho nepriateľa? 25 Či desiť chceš lístok vetrom zmietaný a za slamkou suchou sa naháňať? - 26 že výrok trpký zapisuješ proti mne, že pričítaš mi viny z mladosti, 27 že moje nohy zatváraš do klady, všetky moje kroky strážiš bedlivo a nôh mi stopy skúmaš pozorne? 28 Rozpadá sa ako hniloba nejaká, jak šaty, čo ich mole vyžerú.

1

mail   print   facebook   twitter