Hľadaný výraz: Iz 9,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť; budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve, tak, ako plesajú, keď si delia korisť.

1

mail   print   facebook   twitter