Hľadaný výraz: Iz 8,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 „Pretože tento ľud zavrhol vody Siloe, ktoré tečú tíško, a potešil tým Rasina a Romeliášovho syna:

1

mail   print   facebook   twitter