Hľadaný výraz: Iz 8,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 lebo nebude tma tam, kde je (teraz) súženie. V predošlom čase znevážil krajinu Zabulona a krajinu Neftaliho, v poslednom však zvelebí pobrežie mora, Zajordánsko, Galileu pohanov.

1

mail   print   facebook   twitter