Hľadaný výraz: Iz 8,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 I vzal som si hodnoverných svedkov, kňaza Uriáša a Zachariáša, syna Barachiášovho.

1

mail   print   facebook   twitter