Hľadaný výraz: Iz 8,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Keď vám povedia: „Dopytujte sa u čarodejov a veštcov, čo šuškajú a šepocú; či sa nemá národ dopytovať u svojho boha, o živých u mŕtvych?“

1

mail   print   facebook   twitter