Hľadaný výraz: Iz 8,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 „Potvrď svedectvo a zapečať náuku u mojich učeníkov.“

1

mail   print   facebook   twitter