Hľadaný výraz: Iz 8,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 A bude svätyňou a skalou úrazu, kameňom pádu obom domom Izraela, sieťou a osídlom obyvateľom Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter