Hľadaný výraz: Iz 8,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Kujte plán - a stroskotá; hovorte reči - a neobstoja, pretože s nami je Boh.

1

mail   print   facebook   twitter