Hľadaný výraz: Iz 7,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 lebo hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku Rasin. O šesťdesiatpäť rokov bude Efraim zlomený, nebude národom.

1

mail   print   facebook   twitter