Hľadaný výraz: Iz 7,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 »Tiahnime do Júdska a podesme ho, strhnime ho k sebe a ustanovme v ňom za kráľa Tábelovho syna!«

1

mail   print   facebook   twitter