Hľadaný výraz: Iz 7,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 V ten deň pán oholí britvou najatou spoza rieky - kráľom asýrskym - hlavu a vlásky nôh, ba aj bradu odstráni.

1

mail   print   facebook   twitter