Hľadaný výraz: Iz 7,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Keď zvestovali Dávidovmu domu: „Aram táborí v Efraimsku,“ chvelo sa jeho srdce a srdce jeho ľudu tak, ako sa chvejú stromy lesa od vetra.

1

mail   print   facebook   twitter