Hľadaný výraz: Iz 7,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 V ten deň Pán zapíska muche, ktorá je v končinách riek Egypta, a včele, ktorá je v krajine Asýr.

1

mail   print   facebook   twitter