Hľadaný výraz: Iz 7,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Pán znovu takto prehovoril k Achazovi:

1

mail   print   facebook   twitter