Hľadaný výraz: Iz 7,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V dňoch Achaza, syna Joatamovho, syna Oziášovho, kráľa júdskeho, Rasin, kráľ Aramu, a Peqah, syn Romeliášov, kráľ izraelský, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho zdolať.

1

mail   print   facebook   twitter