Hľadaný výraz: Iz 66,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 I vyjdú a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumrie a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo.“

1

mail   print   facebook   twitter