Hľadaný výraz: Iz 66,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 a každý mesiac v novmesiaci a každý týždeň v sobotu príde sa každé telo klaňať pred moju tvár - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter