Hľadaný výraz: Iz 66,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 A aj z nich si vezmem za kňazov a levitov - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter